Sabaj

Pomoc Techniczna

Pomoc Techniczna

Kody błędów wyświetlane na sterowniku ułatwiają zdiagnozowanie problemu z podnośnikiem. Wyszukaj z listy odpowiedni błąd. Postępuj zgodnie z instrukcją, jeśli problem może być samodzielnie rozwiązany podajemy wszystkie niezbędne kroki. W przypadku bardziej skomplikowanych usterek skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

Tryb przypisania pilota RF do urządzenia

Wciśnij dowolny przycisk na pilocie aby przypisać lub poczekaj 15 sekund by wyjść z trybu

Odłączona wiązka wyłączników krańcowych AUTOLID

Sprawdź wszystkie połączenia wiązki AUTOLID oraz sterownika Control Box. Mogły zostać poluzowane podczas montażu

Aktywowany system bezpieczeństwa

Usuń przeszkodę z drogi podnośnika, ewentualnie obniż czułość systemu

Wiązka wyłączników krańcowych podnośnika odłączona

Sprawdź wszystkie połączenia wiązki wyłączników podnośnika. Niektóre z nich mogły zostać poluzowane podczas montażu

Próba ustawienia pozycji dolnej przed osiągnięciem dolnego wyłącznika krańcowego

Użyj tej opcji tylko jeśli masz pewność, że chcesz ustawić pozycję dolną wyżej niż standardowo

Okablowanie podnośnika odłączone

Sprawdź wszystkie połączenia wiązki sterownika i silnika podnośnika. Niektóre z nich mogły zostać poluzowane podczas montażu

Przeciążenie silnika podnośnika

Przekroczono sugerowaną wagę telewizora. Obniż obciążeni podnośnika

Okablowanie AUTOLID odłączone

Sprawdź wszystkie połączenia wiązki AUTOLID oraz sterownika Control Box. Mogły zostać poluzowane podczas montażu

Przeciążenie silnika Autolid

Obniż obciążenie silnika (klapa jest zbyt ciężka)

Obrót wstrzymany przez system bezpieczeństwa

Usuń przeszkodę na którą napotkał ekran podczas obracania się w prawą lub lewą stronę.

Brak impulsów z silnika podnośnika

Silnik podnośnika może być zablokowany. Sprawdź czy podłączenia kabli nie są rozpięte lub luźne. Z powodu mnogości czynników przy tym błędzie najlepiej skontaktuj się z działem Obsługi technicznej Sabaj

Pozycja górna zapamiętana

Osiągnięto krańcowy obrót lewy (zatrzymanie mechaniczne)

Brak impulsów z silnika klapy Autolid

Silnik klapy AUTOLID może być zablokowany. Sprawdź czy połączenia kabli nie są rozpięte lub luźne. Z powodu mnogości czynników przy tym błędzie najlepiej skontaktuj się z działem Obsługi technicznej Sabaj

Zapamiętano pozycję M1 dla obrotu lewego

Osiągnięto krańcowy obrót prawy (zatrzymanie mechaniczne)

Reset ustawień sterownika

Próba zapisania pozycji dolnej powyżej górnej

Ustaw ponownie pozycje górną i dolną. Zapamiętanie takich ustawień może spowodować brak możliwości ruchu podnośnika

Pozycja dolna zapamiętana

Zapamiętano pozycję M2 dla obrotu prawego

Pozycja centralna osiągnięta